BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ DUYURUSU

16 Aralık 2021 13:52 Abana Travel 884

28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun geçici 11 inci maddesi ile; ‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir.

Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz.

Bu tesislerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili hükmünün getirildiği idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir denilmektedir.

25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik ekte yer almakta olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal olmaması için Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi ve Plaj İşletmesi Turizm Belgesi almak isteyen tesislerin başvurularının; geçici 11. Madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarih olan 28.07.2021 tarihinden itibaren 1 yıl içinde ve Yönetmelik hükümlerinde yer alan bilgi ve belgeler çerçevesinde ekte yer alan formun doldurularak yapılması gerektiği, belirtilen sürede Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi ve Plaj İşletmesi Turizm Belgesi almak için başvuruda bulunmayan tesislerinin faaliyette bulunamayacakları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine bir ay içinde iptal edilip faaliyetlerine son verileceği Yönetmelik amir hükümlerinde belirtilmiştir.

Açıklanan sebeplerle, ilgili tesislerin ekte yer alan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 15 Mart 2022 tarihinde kadar İl Müdürlüğümüze başvuru yaparak belge alması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi için:

https://abanatravel.com/dosya/91282%2Cbasvuru-dilekcesidocx.docx

Yorum Ekle

İlk Yorumlayan Siz Olun!
  • Etiketler

YENİ GALERİLER

Abana Travel

Abana'yı Tanıtma ve Turizm Derneği Kurumsal İnternet Sitesi'ne Hoş Geldiniz

Abana Travel

Abana Cumhuriyet Meydanı No:1
37970 Abana / Kastamonu

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.